Dr Jan L Ericsäter

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Specialist ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

Läkarhuset Ellenbogen

 

Behandlingar

Carpaltunnelsyndrom
Dupuytrens kontraktur
Stenosans / triggerfinger / triggertumme
Ulnarisinklämning
Morbus de quervaine´s tendinit
Hallux Valgus
Ganglion
Tumbasartros

 

Besöksadress: Snapperupsg 12 Malmö - tel: 040-20 80 70 - fax: 040-20 81 10  e-post:
Postadress: Läkarhuset Ellenbogen - Dr Jan L Ericsäter - Baltzarsg 23 - 211 36 Malmö