<< Tillbaka
 

CV Jan L Ericsäter 

   
Utbildning    
Medicinsk utbildning, medicinska fakulteten Uppsala universitet och medicinska fakulteten, Linköpings universitet 1968-1974
Legitimerad läkare  1975
Specialistexamen i ortopedisk kirurgi, Karolinska sjukhuset  1981
 
Sidoutbildning    
Fotkirurgi
Handkirurgi
Plastikkirurgi
Allmän kirurgi med inriktning inom frakturkirurgi och kärlkirurgi
Neurokirurgi
Idrottsmedicin
Urologi
Marinläkare 1 gr med dykläkarutbildning 1976-
Reservofficer i marinen såsom dykläkare och stabsläkare 1978-
 
Anställningar    
Regionsjukhuset i Linköping: Plastik- och handkirurgiska kliniken

Sabbatsbergs sjukhus: Kirurgiska kliniken
Anestesikliniken
Medicin kliniken

Karolinska sjukhuset: Ortoped kliniken
Kirurgiska kliniken
Neurokirurgiska kliniken
Anestesi kliniken
Urologiska kliniken

Praktikertjänst AB Ortoped o kirurgmottagningen, Vällingby läkarhus, Stockholm
Ortopedmottagningen, Läkarhuset Ellenbogen, Malmö

1972-1973

1974-1975

      -"-

      -"-


1975-1979
1978-1981
1979-1980 
1980
1982

1982-1998

1998-

Fackliga uppdrag:  
Styrelseledamot i Linköpings Squashklubb 1972-1974
Styrelseledamot i Privatpraktiserande Ortopeders Förening i Sverige 1998-2006
Styrelseledamot i Föreningen Läkarhuset Ellenbogen, Malmö 2000-2002
2004-2006
Styrelseledamot i Svenska Fotkirurg Sällskapet 2007- 
Medlemsskap i vetenskapliga föreningar och övriga föreningar:    

Nationella
Svensk Ortopedisk Förening.
SOF
Privata Ortopeders Förening. POF
Svenska Fotkirurgsällskapet  
Svensk Handkirurgisk förening SHF
Svensk Skulder och Armbågssektionen SSAS
Svensk Idrottsmedicinsk Förening IMF
Läkarförbundet SLF
Svenska Läkaresällskapet SVLS
Svenska privatläkarförening SPLF
Malmö Läkareförening MLF
Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening  
Praktikertjänsts Läkarfackklubb  
Svenskt Forum för Vårdkvalitet  
Skånes privatläkarförening SkPLF

Internationella
Nordisk Ortopedisk förening
NOF
European Foot and Ankle Society EFAS
American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS

Övriga
Rotary Malmö
 
Föreningen Läkarhuset Ellenbogen  
Kvalitetsförening för privapraktiserande läkare KVALPRAK
   
Kurser, kongresser      
Separat lista sändes vid förfrågan 1981-2004-2006
 
Forskning      
Klinisk läkemedelsprövning, Karolinska sjukhuset/Sandoz 1981-1982
Kliniska läkemedelsprövningar, Läkarhuset Vällingby/Luitpold Ph 1994-1998
Klinisk läkemedelsprövning, Läkarhuset Ellenbogen, Q-med 2000-2004
Klinisk läkemedelsprövning, Läkarhuset Ellenbogen, Q-med 2006-
 

Hem | Top | Tillbaka