Dr Jan L Ericsäter

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Specialist ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

Läkarhuset Ellenbogen

Länkar

Vårdnu
En vårdguide för privat vård.

Läkarhuset Ellenbogen
Vid läkarhuset arbetar 28 läkare inom tolv olika specialiteter, kiropraktor, sjukgymnster, barnmorskor samt kongenitiv beteendeterapeut. På Ellenbogen finns tillgång till modern röntgenavdelning, polikliniska operationer, gastrokoleskopiundersökningar, laboratorium samt vårdcentral.


Hälso- och sjukvård, Praktikertjänst
Praktikertjänst är Sverigers största vårdbolag. Praktikertjänst samverkar med Landsting, kommuner och övriga vårdproducenter för att ge ett  riksomfattande vårdutbud inom såväl primärvård, specialistvård som högspecialiserad sjukhusvård.Besöksadress: Snapperupsg 12 Malmö - tel: 040-20 80 70 - fax: 040-20 81 10  e-post:
Postadress: Läkarhuset Ellenbogen - Dr Jan L Ericsäter - Baltzarsg 23 - 211 36 Malmö