Dr Jan L Ericsäter

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Specialist ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

Läkarhuset Ellenbogen

 

Mottagningens polikliniska och dagkirurgiska verksamhet (2011)

Specialistläkarmottagning i Läkarhuset Ellenbogen (Visa karta) för kirurgisk behandling av ortopediska åkommor inom fot, underben, hand och armbåge. Huvudparten av patienterna kommer på remiss från sin egen läkare som redan gjort en bedömning att en operation kan vara nödvändig för att återställa funktionen i den påverkade foten eller handen.

Vi handlägger även vid Läkarhuset Ellenbogens ortopedmottagning remisser/operationsfall i överenskommelse med klinikledningen på Ortopedens klinik SUS Malmö/Lund, övertagande av patienter från remiss- och operationslista för att korta väntetiderna vid respektive sjukhus.

Vi genomför årligen mellan 6-700 fot- och hand- operationer och har årligen ca 1 500 besök vid vår mottagning där huvudparten av besöken är nybesök med läkarremiss. Vi har samverkansavtal med Region Skåne 2012.

Tidigare har jag arbetat på Karolinska sjukhuset i Stockholm och under 16 år varit verksamhetschef för den ortopedkirurgiska mottagningen vid Vällingby läkarhus.

Vi använder kvalitetssäkringsprogramment
Kvalprak i vår verksamhet. Datajournalsystemet Medidoc andvänds för all dokumentation.

Vi har samverkansavtal med Region Skåne (1998-2012).

Vår enhet drivs inom Praktikertjänst AB, Sveriges största privata vårdgivare.

 

Besöksadress: Snapperupsg 12 Malmö - tel: 040-20 80 70 - fax: 040-20 81 10  e-post:
Postadress: Läkarhuset Ellenbogen - Dr Jan L Ericsäter - Baltzarsg 23 - 211 36 Malmö