Dr Jan L Ericsäter

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Specialist ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

Läkarhuset Ellenbogen

.

Dagkirurgi

Resurserna är anpassade för dagkirurgi vid vår operationsenhet på Ortopedmottagningen.
Vi har en modern sterilcentral och operationssköterskor specialutbildade inom ortopedi.

Vi har ett samverkansavtal med Ortopedklinikerna vid SUS Malmö och Lund angående fotkirurgiska operationer och ett gott samarbete med Handkirurgiska klinikerna inom regionen
 

Operationer som utförs på mottagningen

läs mer>

 


Besöksadress: Snapperupsg 12 Malmö - tel: 040-20 80 70 - fax: 040-20 81 10  e-post:
Postadress: Läkarhuset Ellenbogen - Dr Jan L Ericsäter - Baltzarsg 23 - 211 36 Malmö