Dr Jan L Ericsäter

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Specialist ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

Läkarhuset Ellenbogen

.

Operationer som utföres vid mottagningen.

Fotkirurgi: 
Hallux valgus, Hallux rigidus, Hallux limitus, hammartår, klotår, överliggande tår, bennabbar på tår och fotrygg. Ganglion, bursor, mucinösa cystor, nervinklämmning i framfoten (Mortonneuralgi). Hälsenebristningar, hälsenetendinos, hälbursiter, hälexostoser. 

Underben: 
Kroniskt kompartment (trånga muskelfack), kronisk benhinneinflammation, nervfriläggning.

Knän: 
Hopparknä (knäskålssenebristning), löparknä. 

Handkirurgi: 
Senskideförträngning, nervfriläggning (karpaltunnelsyndrom), ganglion, mucinös cysta, benabbar, Dupuytrens kontraktur, 

Armbågsled: 
Tennisarmbåge, golfarmbåge, nervfriläggning (ulnarisnerv).

Tillbaka

Besöksadress: Snapperupsg 12 Malmö - tel: 040-20 80 70 - fax: 040-20 81 10  e-post:
Postadress: Läkarhuset Ellenbogen - Dr Jan L Ericsäter - Baltzarsg 23 - 211 36 Malmö