Dr Jan L Ericsäter

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Specialist ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

Läkarhuset Ellenbogen

.

Ortopedi

Ortopedi tillhör de kirurgiska specialiterna och omfattar medfödda och förvärvade sjukdomar och skador i rörelseorganen. Utöver diagnostik, behandling och omvårdnad ingår även skadeförebyggande verksamhet. Specialiteten omfattar såväl akuta som icke-akuta sjukdomar och skador och därmed både akuta och planerade åtgärder. Diagnostiken baseras i hög grad på analys av sjukhistoria och långt driven fysikalisk undersökning, kompletterad med radiologiska, endoskopiska, isotop- och laboratorieundersökningar. Behandlingsmetoderna omfattar kirurgiska ingrepp, läkemedelsbehandling, sjukgymnastik, arbetsterapi, ortopedtekniska hjälpmedel, sociala stödåtgärder, rehabilitering och hälsoupplysning. Patienter med ortopediska åkommor omfattar alla åldrar, från nyfödda till de äldsta.
Specialiteten har samarbete med övriga kirurgiska specialiteter, anestesi och intensivvård, medicinsk radiologi, reumatologi, rehabiliteringsmedicin, barn- och ungdomsneurologi med habilitering, geriatrik med rehabilitering, allmänmedicin, neurologi, onkologi, invärtesmedicin (diabetes), företagshälsovård och försäkringsmedicin.Besöksadress: Snapperupsg 12 Malmö - tel: 040-20 80 70 - fax: 040-20 81 10  e-post:
Postadress: Läkarhuset Ellenbogen - Dr Jan L Ericsäter - Baltzarsg 23 - 211 36 Malmö