Dr Jan L Ericsäter

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Specialist ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

Läkarhuset Ellenbogen

.

Patientavgifter  Källa Region Skåne

  Besök hos specialist 300:-
  Vid remiss från läkare med ersättning från Region Skåne  180:-
  Telefonrådgivning  0:-
  Telefonrecept 50:-
Uteblivet besök som ej avbokas dagen innan debiteras med dubbelt arvode och faktureringsavgift 650:-


Nytt från 1 April 2012 Region Skåne :
Barn och ungdom under 12 år Avgiftsbefriade

Utomlänspatienter
Kostnader är samma som för Region Skåne med undantag för några landsting som kräver specialistremiss ifrån respektive regions läkare. Detta framgår av en lista som sammanställts av Landstingförbundet och denna finns hos respektive hemlandsting.

Patienter men privat sjukförsäkring. 
Vi har gällande avtal med Skandia Lifeline, SEB Liv, Trygg Liv, Länsförsäkringar, Euro Accident, Cardif Försäkring AB, DKV Hälsa, if.
Kontakt tas av patienten själv med försäkringsbolagets sköterskemottagning/bokningscentral som ombesörjer att patienterna erhåller en tid vid mottagningen.  Besöks/operationsarvode framgår av respektive försäkringsavtal.

Högkostnadsskydd  
Om du inom en 12 mån period erlagt patientavgift för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept med sammanlagt 1100:- utfärdas frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-mån perioden.

 

Besöksadress: Snapperupsg 12 Malmö - tel: 040-20 80 70 - fax: 040-20 81 10  e-post:
Postadress: Läkarhuset Ellenbogen - Dr Jan L Ericsäter - Baltzarsg 23 - 211 36 Malmö