Agneta Norén

Agneta är utbildad operationssköterska och allmänsjuksköterska med legitimation 1991. Hon har under 10 år tjänstgjort vid ortopedklinikens operationsavdelning på Universitetssjukhuset MAS. Hon arbetar sedan 2003 hos dr Jan Ericsäter med verksamhet som både operations- och mottagningssköterska. Agneta är ansvarig för mottagningsverksamheten.