Ingrid Forsberg

Ingrid  är utbildad läkarsekreterare. Hon har arbetat 15 år på ortopedmottagningen vid Läkarhuset Ellenbogen och 12 år på Röntgenavdelningen vid Värnhems Sjukhus. Hon har datorutbildning i Windows, Word, Excel, Power Point, Internet samt utbildning i stresshantering, ergonomi och hälsoinformation i praktikertjänsts AB:s regi.
Arbetar i huvudsak med journaldokumentation, intygsskrivning och besöksbokning via telefon samt patientmottagning.