Dr Jan L Ericsäter

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Specialist ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

Läkarhuset Ellenbogen

Specialistläkare inom:
Ortopedisk kirurgi, fotkirurgi.

Sidoutbildning inom:

Hand- och plastikkirurgi, kärlkirurgi, neurokirurgi och fotkirurgi, idrottsmedicin.

Mottagning med inriktning på:

Bedömning för poliklinisk kirurgi avseende fot- och handkirurgi.
Konsultationsbedömningar på remiss ifrån annan läkare.

Polikliniska operationer inom: Läs mer>

Fotkirurgi, handkirurgi och idrottsskador.

Idrottsmedicin med behandling av:

Idrottsskador speciellt golfskador.

Intervju
"Ny hemsida för ortopedi och idrottsskador" 
Intervju med Jan Ericsäter. Läs mer> (pdf)Besöksadress: Snapperupsg 12 Malmö - tel: 040-20 80 70 - fax: 040-20 81 10  e-post:
Postadress: Läkarhuset Ellenbogen - Dr Jan L Ericsäter - Baltzarsg 23 - 211 36 Malmö