top of page

Om Dr Jan Ericsäter

Specialist i ortopedisk kirurgi och fotkirurgi, arbetat vid olika kliniker på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Sedan 1982 varit verksamhetschef för den ortopediska och kirurgiska mottagningen vid Vällingby läkarhus i Stockholm. Flyttade 1998 verksamheten till Läkarhuset Ellenbogen och har sedan dess varit verksamhetschef för Fotkirugi Centrum i Malmö. Verksamheten Fotkirurgi Centrum flyttade 2021 till Lund och arbetar tillsammans med Ortopedi Skåne.

 

Vi använder journalsystemet WebDoc samt kvalitetsprogrammet Kvalprak i vår verksamhet.

 

Vi har samverkansavtal med Region Skåne.

 

Verksamheten drivs inom Praktikertjänst AB, Sveriges största privata vårdgivare.

Vi handlägger även vid Ortopedi Skånes ortopedimottagning i Lund remisser/operationsfall i överenskommelse med klinikledningen på Ortopedens klinik SUS Malmö/Lund, övertagande av patienter från remiss- och operationslista för att korta väntetiderna vid respektive sjukhus.

Utbildning

Medicinsk utbildning, medicinska fakulteten Uppsala universitet och medicinska fakulteten, Linköpings universitet. Specialistutbildning inom ortopedi, Karolinska Sjukhuset. Sidoutbildning inom fotkirurgi, hand- och plastikkirurgi, allmän kirurgi med inriktning inom frakturkirurgi och kärlkirurgi, neurokirurgi, urologi och idrottsmedicin.

 

Reservofficer i marinen såsom marinläkare och dykläkare.

Anställningar

Regionsjukhuset i Linköping: Plastik- och handkirurgiska kliniken.

Sabbatsbergs sjukhus: Kirurgiska kliniken / Anestesikliniken / Medicin kliniken.

Karolinska sjukhuset: Ortoped kliniken / Kirurgiska kliniken / Neurokirurgiska kliniken / Anestesi kliniken / Urologiska kliniken

 

Praktikertjänst AB: Ortoped o kirurgmottagningen, Vällingby läkarhus, Stockholm 

Ortopedmottagningen, Läkarhuset Ellenbogen, Malmö

Ortopedmnottagningen Ortopedi Skåne och Fotkirurg Centrum i Skåne, Lund

Fackliga uppdrag

Styrelseledamot i Linköpings Squashklubb1972-1974

Styrelseledamot i Privatpraktiserande Ortopeders Förening i Sverige1998-2006

Styrelseledamot i Föreningen Läkarhuset Ellenbogen, Malmö2000-2002 & 2004-2006

 

Styrelseledamot i Svenska Fotkirurg Sällskapet

Medlemsskap i vetenskapliga föreningar och övriga föreningar:

Nationella


Svensk Ortopedisk Förening SOF

 

Privata Ortopeders Förening.POF

 

Svenska Fotkirurgsällskapet  

 

Svensk Handkirurgisk förening SHF

Svensk Skulder och Armbågssektionen SSAS

 

Svensk Idrottsmedicinsk Förening IMF

 

Läkarförbundet SLF

 

Svenska Läkaresällskapet SVLS

 

Svenska privatläkarförening SPLF

 

Malmö Läkareförening MLF

 

Svensk Flyg- och Marinmedicinsk Förening 

 

Praktikertjänsts Läkarfackklubb 

 

Svenskt Forum för Vårdkvalitet 

 

Skånes privatläkarförening SkPLF


Internationella

Nordisk Ortopedisk förening NOF

European Foot and Ankle Society EFAS

American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS


Övriga

Rotary Malmö

Föreningen Läkarhuset Ellenbogen 

 

Kvalitetsförening för privapraktiserande läkare KVALPRAK

Kurser & Kongresser

Separat lista sändes vid förfrågan

Klinisk läkemedelsprövning, Karolinska sjukhuset/Sandoz 1981-1982

Kliniska läkemedelsprövningar, Läkarhuset Vällingby/Luitpold Ph 1994-1998

Klinisk läkemedelsprövning, Läkarhuset Ellenbogen, Q-med 2000-2004

Klinisk läkemedelsprövning, Läkarhuset Ellenbogen, Q-med 2006-

Forskning

bottom of page