1/3

Fotkirurgi Centrum i Malmö

Dr Jan L Ericsäter

  Specialist i ortopedisk kirurgi, fotkirurgi

 

Välkommen till Fotkirurgi

Centrum i Malmö

Jag arbetar sedan många år huvudsakligen med fot- och handkirurgiska operationer, samt bedömer och utreder patienter med fot- och handproblem där en operation kan vara en nödvändig behandling. Verksamheten har flyttat till nya lokaler inom Läkarhuset Ellenbogen där vi också har operationslokaler tillsammans med narkos och operationsavdelningen.

 

Huvudparten av patienterna kommer via remiss från sin vårdcentral eller annan specialistläkare men vi kan nu även ta emot egenremiss för bedömning. Vi har samverkansavtal med Region Skåne. Normalt patientarvode och frikort gäller.

 

På mottagningen träffar du doktor Jan Ericsäter och syster Olivia.

Läkarhuset Ellenbogen

Läkarhuset Ellenbogen öppnades januari 1971 och består idag av 7 olika specialistläkarmottagningar, vårdcentral, laboratorium, psykoterapi samt en närliggande stor röntgenavdelning.

 
Hur kan vi hjälpa dig?

FOTKIRURGI

Vi utför en rad olika operationer inom fotkirurgi. Klicka på mer info för att läsa vidare om vilka vi utför.

HANDKIRURGI

Vi utför flera olika operationer inom handkirurgi. Klicka på mer info för att läsa vidare om vilka vi utför.

IDROTTSSKADOR

Under konstruktion.

 
Egen Remiss

För ortopedisk bedömning till Dr Jan L Ericsäter på Läkarhuset Ellenbogen.

 

(Vänligen fyll i blanketten på svenska eller engelska)

Avgifter

Vi har samverkansavtal med region Skåne.
Normalt patientarvode och frikort gäller.
  • Besök hos specialistläkare kostar 300 kr

  • Läkarbesök med remiss första besöket 100 kr

  • Är du under 20 år eller över 85 år får du avgiftsfri vård

  • Röntgenundersökningar är avgiftsfria

  • Frikort gäller

Högkostnadsskydd  Om du inom en 12 mån period erlagt patientavgift för läkarbesök, sjukvårdande behandling med sammanlagt 1150 kr utfärdas frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12 månaders perioden.

 

Utomlänspatienter
Kostnader är samma som för Region Skåne med undantag för några landsting som kräver specialistremiss ifrån respektive regions läkare. Detta framgår av en lista som sammanställts av Landstingförbundet och denna finns hos respektive hemlandsting. 

Patienter men privat sjukförsäkring
Vi har fn inget avtal.

 
 

KONTAKT

Öppettider

Måndag-Torsdag: 08.00 till 16.00

Lunchstängt 12.00-13.00

Läkarhuset Ellenbogen

Snapperupsgatan 12, entréplan

211 35 Malmö

040-619 04 00

© 2020  Dr. Jan L Ericsäter. Design by EinarDesign.com